onsdag 27. juni 2012

Log Cabin teppe – Log Cabin Quilt

Endelig ferdig! Dette har vært en UFO i lengre tid…

Finished at last! This was an UFO for a long time…

IMG_9924

Jeg tenkte jeg ville vise hvordan jeg syr/quilter store tepper. Det er en enkel måte som gir bra resultat og det går rimelig greit å håndtere quilten mens man holder på. Teppet blir quiltet samtidig som det blir sydd sammen. Denne metoden krever at teppet på en eller annen måte kan sys sammen til remser som igjen sys sammen.

Jeg startet med 63 log-cabin-blokker

I thought I would tell you how I quilt big quilts. It’s simple and the result is quite good. Also, handle the quilt while making it isn’t too hard. You will be quilting and sewing the top together at the same time. This method you can use if you have blocks that can be sewn together into rows.

I started off with 63 Log Cabin blocks

IMG_9387

63 blokker blir 7 remser med 9 blokker i hver

63 blocks make 7 rows, 9 blocks in each row

IMG_9423

Sømmonnet i remsene er presset fra hverandre slik

The seam allowance I pressed like this

IMG_9426

Før man går videre må man regne ut hvor stort teppet kommer til å bli. Husk å ta med eventuelle rammer rundt pluss litt ekstra. Lag til bakstykket og vatten og legg det på gulvet og glatt ut

Now is the time to figure out the size of the finished quilt. Don’t forget any borders you will like to add and also add a little bit extra batting and fabric just in case. Put the backing and batting on the flour and flatten it out.

Her ligger bakstykket til teppet med vatten oppå. Den midterste remsen er plassert der den skal ligge. Det er veldig viktig at dette blir beint ellers kan det bli problemer seinere

Here is the middle row of the quilt on top of the batting and backing. Be sure this row is lined up exactly in the middle or you may get in trouble later on.

IMG_9425

Her ligger en til remse oppå den første, rette mot rette. Sett nåler og pass på at sømmene på tvers møtes mest mulig nøyaktig.

Here is one more row, on the top of the first one, right sides together. Pin together and be sure the seams of the two rows match

IMG_9426

Sømmen sydd og presset ut. Sømmen blir altså sydd gjennom alle lagene (to lag med remser +vatt +bakstykke) og teppet blir quiltet samtidig som toppen blir sydd sammen. Etter hver søm er det viktig å glatte ut alle lagene før neste søm skal sys.

This is what it looked like after the first seam. This seam goes through the two rows, the batting and the backing so you are quilting and sewing the top together at the same time. Make sure all the layers are flat and even before adding the next row.

IMG_9427

Neste remse er lagt på og sydd på på samme måte

One more row is added

IMG_9428

Her ligger enda en remse på, klar til å sys

And even more is ready

IMG_9429

Her er alle remsene sydd på. Alle lagene er sydd sammen (og quiltet til en viss grad). Nå er teppet quiltet i lengderetningen. I tillegg kan man sy “I grøfta” mellom blokkene på tvers (det er det jeg gjorde her) eller quilte på annet vis.

All the rows are attached. The quilt is now quilted lengthwise. You also can quilt in the ditch crosswise (like I did here) or quilt some other way if you prefer

IMG_9432

Teppet ble ikke så stort som jeg ville ha det så jeg bestemte meg for å lage en kant rundt.

I wanted a bigger quilt so I decided to put on some borders.

IMG_9581

Jeg brukte små og store rester, sydde remser sammen og skar opp

I used some scraps and made borders like this.

IMG_9583

En grønn kant ble sydd på for å skille blokkene fra den stripete kanten

A green narrow piece was added to separate the blocks from the red border

IMG_9587

Denne kanten er sydd på på samme måte som remsene ble sydd sammen – dvs den ble lagt rette mot rette på teppet og sydd fast. Jeg begynte med de to kortsidene

The border was added the same way as I added the rows. I first did the two short sides of the quilt.

IMG_9599

Her er sømmen sydd, kanten brettet ut og strøket

This is how it looked like when added

IMG_9600

Hvis du vil at den grønne stripa skal følge rundt hjørnet av blokkene og ikke gå ut til kanten av teppet må du sy ei rød stripe i forlengelsen av den grønne på de to siste kantbordene du syr på (her er det på langsidene) Ellers kan du velge å sy den grønne hele veien, da vil det grønne gå helt ut til kanten på de stedene.

I you want the green border to go around the corner of the blocks and not to the outer edge of the quilt you need to add some red at each end of the green, but only on the lengthwise borders.

Dette er et nærbilde for å vise hva jeg mener (se hvordan en rød stripe er sydd på i forlengelsen av den grønne og hvordan dette igjen er sydd sammen med borden med alle de røde stoffene).

This is a close up to show you what I mean (please take a look at the green stripe to see how the red fabric is added and then sewn together with the border with all the red fabrics)

IMG_9598

Her er langsidene klare til å bli sydd på

The last borders are ready for sewing

IMG_9601

Teppet er nesten ferdig, bare lukkekanten mangler

The quilt is almost finished, only the binding is missing.

IMG_9606

Og her er det ferdige resultatet. Jeg ble fornøyd…

And here is the finished quilt.I’m pleased…

IMG_9924