søndag 8. januar 2012

Veske–Bag

For en tid siden sydde jeg to vesker – den ene har jeg gitt bort og den andre skal jeg beholde selv.

I’ve made two bags, one to keep and one to give away.

IMG_8718

Jeg skal prøve meg på en sømforklaring, men dessverre er det lett å glemme å ta bilder underveis…

Begge sidene av vesken er smale striper av grønt sydd direkte på foret i vesken. Jeg har ikke brukt vatt. Renskåret er stykkene 47cm (bredde) x 38cm (høyde)

The bag is made of two pieces, 38 x 47 cm, made from many stripes of green fabric sewn directly to the lining. No batting.

IMG_8570

Sy sammen med fransk søm. Legg  stykkene mot hverandre, vrange mot vrange (innside mot innside),  og sy sidesommene og bunnen. Klipp av litt av sømmonnet

Sew the side seams and bottom seam together with french seams. With wrong sides together sew the seams (sides and bottom) Cut away some of the seam allowance

IMG_8586

Vreng vesken  og sy sidesømmene og bunnen en gang til. Sømmonnet fra den første sømmen blir skjult av den andre sømmen. Sømmene trenger ikke å gå helt ut i hjørnene da disse skal kuttes vekk senere.

Put the bag inside out and sew one more seam (sides and bottom). The seam allowance will be hidden by the new seam. You don’t need to sew the corners as they will be cut away

IMG_8588

Kutt vekk hjørnene. Vreng vesken og legg hjørnene slik bunnsømmen og sidesømmen ligger over hverandre. Sy en søm tvers over og kutt av hjørnet. Sett evt skråbånd over sårkanten.

Cut away the corners, turn the bag inside out. In the corner, place the side seam and bottom seam above each other, make one seam, cut away the corner. Hide the raw edge with a zigzag seam or a ribbon.

IMG_8811

Skjær den grønne kanten 26 x 80cm (eller mindre hvis du vil ha mere rynker på vesken). Brett i to på langs og legg inni et stykke vatt (ikke ha vatt i det som skal være sømmonn) Sy kortsidene sammen så du få en ring. Med stoffet brettet i to og vatt inni quilter du dette stykket.

Cut the green fabric around the top, 26x80 cm, less if you want more folds. Sew into a circle..Fold in two and put batting inside. When folded, quilt the piece.

IMG_8592

Lag så hankene. Skjær remser på 10 cm bredde, lengde etter eget ønske. Her er de korte 58 cm. Brett og press som på bildet og legg et stykke vatt inni. Brett i to igjen så hankene er ca 2,5 cm brede og sy flere sømmer i lengderetningen.

Make the handles. Cut  two strips 10 cm wide. Here the short ones are 58 cm, but you can choose any length. Fold in two and press and then fold again like in the picture below.. Cut the batting 5cm and put inside and fold. The handle should now be about 2.5 cm wide. Sew one or more seams (I used four).

IMG_8593

Sy den grønne kanten på vesken. Gjør det på samme måte som du syr på en dobbel lukkekant. Husk å legge inni hankene. Vesken er videre enn kanten. Den ekstra vidden fordeles på flere små folder midt på sidene av vesken. Sy sømmen rundt kanten.

Sew the green border to the bag. Put it like in the picture below on the outside of the bag, with the handles between the border and the bag. The bag is wider than the border so make a few folds in the middle of each side of the bag.

IMG_8637

Her er den første sømmen sydd og kanten skal nå brettes ned på innsiden. Brett slik at sårkantene vil bli dekket.

Here the first seam is finished. Fold the green border so it hides the raw edges of the seam.

IMG_8638

Sy fast fra rettsiden “i grøfta”. Det er den øverste av de rette sømmene under.

Sew one seam in the ditch from the outside of the bag. That’s the upper seam in the photo. Sew one more seam to hide the raw edges. That’s the lower seam in the photo.

IMG_8805

Sy en til søm fra rettsiden i passende avstand fra “grøfta”. På bildet under er det sømmen på de forskjellige grønne stripene og på bildet over er det den nederste sømmen.

Sy fast hankene ved å sy de fast til den grønne kanten.

Secure the handles onto the green border

IMG_8809

Vesken er ferdig og evt pynt kan settes på

The bag is finished. You can leave it like this or decorate it as you please. I’ve made a few flowers and leaves.

IMG_8721

Blomstene er laget med denne som er noe ligende på en “jojo maker”

The flowers are made with this “jojo maker”.

IMG_8660

Bladene er laget ved å legge to stoffer rette mot rette. Sy omrisset av bladet og klipp ut. Klipp et snitt i bladet på baksiden og vreng bladet så rettsiden kommer ut. Press og bladet er ferdig til og sys på. Det kan gjøres ved å sy bladnervene når man syr de fast til vesken.

The leaves are made by putting two pieces of fabric right sides together. Sew the outline of a leaf (sew all the way round). Cut out the leaf. With a scissor cut a hole in the middle of the back of the leaf and turn it inside out. Press. Sew it to the bag by sewing the “nerves” of the leave.IMG_8810

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar